0850 885 25 45 (7/24)  info@ceviriniz.com

Teslimat Koşulları

TESLİMAT 


Bu bölümde , bir çeviri işi tamamlandığında , Ceviriniz’in teslimat tarihini garanti edemeyeceği açıklanmaktadır.

Çevrilmiş Metinler’in teslimatı veya hizmetlerin sağlanması için verilen tüm tarihler tahminidir. Ceviriniz tarafından açıkça kabul edilmemişse , teslimat ya da hizmetin sağlanması için zaman kritik öneme sahip değildir ve hiçbir gecikme size teslimatı ya da hizmet reddetme veya Sözleşme’den vazgeçme hakkı tanımaz. Ceviriniz, bir teslimatın ya da hizmetin gecikmesinden veya uygulanmamasından doğacak sonuçlardan sorumlu tutulamaz. E-posta , kurye aracılığla teslimat veya Web Sitesi’nden çevrilmiş dosyanın Hizmet Alıcısı tarafından alınması , bu Sözleşme’nin koşulları çerçevesinde teslimatın tamamlanmış olması demektir. Teslimatta , Çevrilmiş Metinler riski size geçecektir. Ceviriniz, bazı hacimlerdeki işleri parça parça teslim edebilir. Her bir teslimat bölümü ayrı bir yükümlülük anlamına gelir ve bunlardan herhangi birindeki sorun , Hizmet Alıcılar’na diğer bölümleri de iptal etme veya bu Sözleşme’yi tamamen reddetme hakkı tanımaz.

SORUMLULUKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Bu bölümde Ceviriniz’in size bir çeviri teslim etme konusundaki sorumlulukları açıklanmaktadır.

Hizmetler , sektörün standartlarına uygun olarak yetkin kişilerce sağlanacak ve gereken özen gösterilecektir. Ceviriniz, Çevrilmiş Metinler’i ortaya koymak ve hizmetleri sunmak için çevirmenleri ve diğer personeli seçerken kabul edilebilir tüm yetenek ve özenden azami düzeyde faydalanacaktır. Hizmetlerin veya Çevrilmiş Metinler’in kalitesi , uygunluğu ve özel amaçları konusunda açıkça belirtilen veya ima edilen hiçbir hüküm , koşul ya da garanti bu Sözleşme’de açıkça ifade edilmemişse sorumluluklara dahil edilmeyecektir. Ceviriniz, Çevrilmiş Metinler’in sizin özel ihtiyaçlarınızı karşılayacağının ve aksi konusunda anlaşılmadığı sürece , size gönderilen Çevrilmiş Metinler’in tamamen hatasız olduğunun veya bunlara yorum katılmadığının garantisini vermez. Ayrıca , Ceviriniz Çevrilmiş Metinler’in doğruluğu , hatasızlığı güvenirliğini taahhüt veya beyan etmez.

Ceviriniz, Ceviriniz tarafından veya Ceviriniz adına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar gereğince , ihmal yüzünden veya kasıtsız yapılan yanlış beyanlar konusunda size karşı bir yükümlülük kabul etmez veya böyle bir yanlışlık sebebiyle size Sözleşme’yi feshetme hakkı tanımaz.

Ceviriniz’in, internet üzerinden sizin gönderdiğiniz Kaynak Metinlerin ve Ceviriniz tarafından size gönderilen Çevrilmiş Metinler’in , şifrelenmiş olarak gönderilse bile , saldırıya uğrama riski olmadığının garantisini vermediğini ve Ceviriniz’in Kaynak Metinlerin veya Çevrilmiş Metinler’in kaybolması , bozulması ve saldırıya uğraması konusunda hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul edersiniz. Ceviriniz’in hizmetlerin ve/veya Çevrilmiş Metinler’in tedarik edilmesi konusunda size karşı olan yükümlülükleri şunlarla sınırlıdır :

Ceviriniz, kâr , iş , anlaşma , gelir kaybı ile prestije veya iyi niyete , öngörülen kazanca gelecek zarar ve/veya diğer dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp ya da zarar konusunda yükümlü tutulamaz.

Herhangi bir Anlaşma’ya göre Ceviriniz’in size karşı olan tüm yükümlülüğü , Hizmetler ve Ceviriniz ile ilgili olanlar dahil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla , iddialarla ilgili anlaşmaya göre sizin Ceviriniz’e ödeyebileceğiniz miktarı aşamaz. Hizmetlerin ve/veya Çevrilmiş Eserler’in tedarik edilmesi sonucu ortaya çıkan şikayetleri , söz konusu şikayetin tam ayrıntılarıyla birlikte , Çevrilmiş Metinler’in teslimatından sonraki 72 saat içinde Ceviriniz’e bildirmeniz gerekir. Buna karşın , Ceviriniz’in tesliminden sonraki 72 saat içinde Ceviriniz’e şikayetinizi iletmezseniz , Ceviriniz size karşı yükümlü olmayacaktır. Çevrilmiş Metinler’de olduğu iddia edilen hatalarla ilgili Çevrilmiş Metinler’in teslimatından sonraki 72 saat içinde Ceviriniz’e şikayetinizi iletirseniz , Ceviriniz’in yükümlülüğü iddia edilen hataların değerlendirmeside yegane taktir hakkı Ceviriniz’e ait olmak üzere, olduğu iddia edilen hataları düzetlmekle kısıtlı olacaktır. Böyle iddialar nedeniyle sizin Ceviriniz’e yapmanız gereken ödeme geciktirilemez veya Ceviriniz tarafından size geri ödeme yapılmaz.

istanbul yilbasi
teknede iftar
kibris yilbasi
ankara yilbasi
teknede iftar
ankara mekanalar
teknede iftar
ankara iftar mekanları